در حال خارج شدن از سیستم کاربری شما ...
موسسه آموزش زبان های خارجی گپ

دوره فشرده مکالمه
دوره صرفامکالمه دراین آموزشگاه با هدف آموزش مهارتهای گفتاری وشنیداری وتلفظ به بزرگسالان برگزارمی شود.طول این دوره برای سطوح مبتدی تاپیشرفته یک سال می باشدومدرسین بااستفاده ازدیالوگهاو تمرینهای شنیداری و ویدیویی سعی می کنندتاامریادگیری راتسهیل نمایند.لازم به ذکراست کتابهای Speak Nowکه توسط نویسنده معروفJack C.Richardنوشته شده اند برای تدریس دراین دوره ها به کارگیری می شوند که ازجدیدترین کتب مربوط به دوره های مکالمه می باشند.نویسنده دراین کتاب به آموزش موضوعات متنوع روزمره وکاری موردنیاززبان آموزان می پردازد.
بیشتربدانید
http://www.gaplg.ir/index/menu/65/Speaking/

کلمات کلیدی:

تعداد بازدید: ۹۱۸ نفر
بازدید کل: ۱۵۲,۷۰۷ نفر