در حال خارج شدن از سیستم کاربری شما ...
موسسه آموزش زبان های خارجی گپ
:: آموزش/ دوره های گروههای سنی/ خردسالان (4 تا 7 سال)

در راستای تحقق اهداف نوین آموزشی ومتناسب با نیازهای دنیای کودکانه،تلاش کرده ایم فرآیند یادگیری زبان را برای کودکان ساده وجذاب تر نماییم. به این منظور استفاده از وسایل کمک آموزشی، بازی، شعر و تمرین های مرتبط باحوزه ی علاقه کودکان را دربرنامه کلاسی خودگنجانده ایم. درنتیجه با نفوذ در اعماق ذهن کودک زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته آنان فراهم می آید.
تعداد بازدید: ۱,۰۰۸ نفر
بازدید کل: ۱۵۲,۶۹۸ نفر